Когато стабилността среща растежа.

Трейшън Инвест ЕАД има удоволствието да обяви стартиране на публичното предлагане на своя първи договорен фонд Трейшън – Алтернативен доход, който ще започне своята дейност на 05.12.2023г. Представяме Ви ексклузивната възможност да участвате в публичното предлагане на нашия иновативен взаимен фонд, фокусиран към балансиран инвестиционен подход в привилегировани акции на американския пазар и инструменти с фиксиран доход.

Привилегированите акции са известни със своите регулярни дивиденти и намалена пазарна волатилност, което ги прави привлекателна опция за инвеститори търсещи постоянен доход и защита на капитала.  Фондът предлага балансирана и високо диверсифицирана инвестиционна стратегия. Избрахме американския пазар, заради неговата ликвидност, разнообразие и регулаторна прозрачност, предоставяйки уникална среда за растеж и инвестиционна сигурност

Нашите портфолио мениджъри детайлно анализират всички сектори и компании, разпределяйки инвестициите стратегически, за да намалят риска и максимизират доходността като същевременно се фокусират върху запазването на капитала на нашите инвеститори.

С удобството на ежедневна ликвидност и гаранцията за професионално управление, нашият взаимен фонд ДФ “Трейшън – Алтернативен доход” цели да предостави добре балансирана комбинация от стабилност и доходност, която да отговаря на дългосрочните финансови цели на съвременния инвеститор.

Инвестирайте с нас и се възползвайте от силата на един от най-динамичните и иновативни пазари в света. За повече информация можете да разгледате документите на фонда на нашия сайт или да се свържете с нас на info@thracianinvest.com.


This is a staging enviroment