Доверително Управление

Какво представлява
услугата?

Доверителното управление, индивидуално управление на портфейл или делегирано управление, са част от многото термини, които се използват за този вид услуга, но всички те означават едно и също – инвестиционно решение, което е съобразено конкретно с нужди и цели на клиента и неговата толерантност към поемането на риск.

При тази услуга клиентът сключва договор с Трейшън Инвест ЕАД, по силата на който доверява част от спестяванията си на дружеството, за да бъдат управлявани съгласно условията на договора, подписан между двете страни.

Как работи
доверителното упрвление?

1. Клиент

2. Среща с консултант на Трейшън Инвест

3. Изготвяне на финансов профил 360

4. Предложение с потенциални решения и продукти

5. Подписване на договор с конкретна инвестиционна стратегия

6. Стартиране на инвестиционната стратегия

7. Текущо наблюдение и преглед на портфейла

ДЕЛЕГИРАНЕ и ДОВЕРИЕ са двете думи, които най-точно характеризират индивидуалното управление на портфейл.

Делегирането съвсем не означава загуба на контрол, а напротив, както в ежедневието, така и при управлението на портфейл има няколко основни причини, поради които човек би взел решение да делегира. Често това е свързано с търсене на специфична експертиза и опит, които той няма или липса на време.

Наличието на спестявания, за съжаление не означава непременно, че Вие имате знанията, желанието, времето или инструментите да ги управлявате ежедневно или да следите потока от новини, който оказва въздействие върху избраните финансови инструменти. 

Всички тези неща са част от ежедневната работа на портфолио мениджъра, който управлява Вашия портфейл, следи свързаните рискове, ефективно работи в екип за постигането на Вашите цели и генериране на доходност.

Доверителното управление на портфейл съчетава 4 основни области на опит:

Тази експертиза и опит са част от дългосрочните ни взимоотношения с нашите клиенти.

Имате нужда от финансов партньор, който се интересува от Вашия успех, толкова, колкото и Вие? Можете да го откриете в лицето на Трейшън Инвест ЕАД!

Ние сме тук, за да Ви помогнем да постигнете своите финансови цели!

This is a staging enviroment