Инвестиционни Планове

Инвестиционият план е дисциплиниран начин за спестяване чрез редовно инвестиране на еднаква сума във взаимен фонд по Ваш избор, за да смекчите покачванията и спадовете на пазара и да намалите средната цена за един дял на Вашата инвестиция. Този вид подход за инвестиране използва метода, наречен осредняване на цената. Предпазва инвеститорите от голямата част от волатилността на  пазара.

Как работи
инвестиционния план?

Определете каква инвестиционна сума можете да отделите месечно.

Изберете фонд, който отговаря на рисковия Ви профил и на инвестиционните Ви цели.

Условията са гъвкави, Вие избирате сумата (25 евро е минималната сума) и датата на вноска. Процесът е напълно автоматизиран.

Регулярното инвестиране в договорен фонд, премахва необходимостта да се търси подходящ момент на пазара.

Доходността от инвестицията във фонд в България е необлагаема за физически и юридически лица.

Позволява Ви да натрупате значителна сума за дълъг период от време, чрез регулярно инвестиране на малка част от месечния Ви доход.

Оставете инвестиционния план да работи за постигане на Вашите инвестиционни цели и следете неговото представяне в нашата система за отчети.

Инвестиционни планове
за истински
важните неща
в живота!

Спестовен план
за истински
важните неща
в живота!

Нашите планове за инвестиране са предназначени да Ви помогнат да спестявате за нещата, които са най-важни, независимо дали става дума за кола, първоначална вноска за къща или ваканция веднъж в живота.

Избирайки инвестиционен план пред еднократна инвестиция, можете да се възползвате от стабилността и предвидимостта на редовните вноски, като същевременно се радвате на потенциала за дългосрочен растеж. Същевременно разполагате с удобството на автоматичните вноски от Вашата банкова сметка, което повишава ефективността на инвестицията Ви, защото няма да се изкушите да изхарчите тези средства, когато те са достъпни по банковата Ви сметка. Периодичното инвестиране в договорен фонд никога не е било по-лесно.

Инвестирането във взаимен фонд чрез периодични вноски предлага възможност за изграждане на капитал в дългосрочен план, но като всяка инвестиционна стратегия, това също носи определени рискове, които потенциалните инвеститори трябва да разгледат внимателно:

  1. Пазарен риск: Стойността на активите във фонда може да варира поради промени в пазарните условия, което може да доведе до колебания в стойността на вашата инвестиция.
  2. Ликвиден риск: Въпреки че взаимните фондове обикновено предлагат добра ликвидност, в определени пазарни условия може да се появят трудности при продажбата на активи на желаната цена.
  3. Кредитен риск: Инвестиции в дългови инструменти са подложени на риск, че издателя може да не изпълни своите платежни задължения, което може да повлияе на доходността на фонда.
  4. Промени в лихвените проценти: Инвестициите в облигации и други дългови инструменти могат да бъдат засегнати от промени в лихвените проценти, като увеличение на лихвените проценти обикновено води до намаляване на стойността на съществуващите облигации.
  5. Инфлационен риск: Инфлацията може да намали реалната стойност на възвращаемостта от вашата инвестиция, особено за инвестиционни  планове с консервативен подход и по-нисък доход.

Инвеститорите трябва да знаят, че никоя инвестиционна стратегия не може напълно да елиминира риска и че историческата доходност не е гаранция за бъдещи резултати. 

Допълнителна информация за рисковете можете да получите от Проспекта на съответния фонд на www.thracianinvest.com

Ако желаете да научите повече за инвестиционните планове на Трейшън Инвест ЕАД, не се колебайте да се свържете с нас!

Ние сме тук, за да Ви помогнем да постигнете Вашите финансови цели!

This is a staging enviroment