Вашият Консултант

Клиентите ни имат пълен достъп до нашия
екип от експерти.

Всеки ден ние взимаме решения и правим избор водени от нашите лични убеждения, цели и приоритети. Този принцип е аналогичен и при избора на инвестиционен продукт и стратегия за Вашите спестявания.

Ето защо в основата на нашия модел при работата ни с клиенти сме заложили да започнем първо с изследване на Вашата инвестиционна цел.

Отделяме максимално много време, за да Ви зпаознаем с различните инвестиционни възможности и предлаганите индивидуални стратегии

В нашата практика и работа с клиенти сме установили, че колкото повече време сме отделили в началото, за да разберем правилно целите на нашите клиенти, толкова по-ефективни и успешни са инвестиционните стратегии, които структурираме за тях.

Този подход сам по себе си не е нищо ново, но е доказано че помага на клиентите да имат по-ясни очаквания за бъдещето развитие на инвестициите им.

Как работим с нашите клиенти?

1. Дефинираме финансовите Ви цели

Вие имате възможност да насрочите индивидуална среща с наш консултант в офис на дружеството или дистанционно чрез платформа. По време на срещата ще можете да обсъдите настоящата ситуация и бъдещите Ви цели.

3. Стартираме избрания план

Ако нашето предложение Ви хареса и искате да направите следващата крачка, ние планираме стратегически Вашето инвестиционно портфолио и работим с Вас, за да постигнем максимален резултат от Вашите инвестиции.

2. Създаваме инвестиционен план

Вашият консултант, заедно с екип от експерти, ще структурира индивидуален инвестиционен план, отговарящ на целите и възможности Ви.

4. Наблюдаваме прогреса

Организираме регулярни срещи, за да обсъдим и прегледаме Вашето портфолио, да Ви информираме за напредъка Ви и да сме в крак с промените в живота Ви.

1. Дефинираме финансовите Ви цели

Вие имате възможност да насрочите индивидуална среща с наш консултант в офис на дружеството или дистанционно чрез платформа. По време на срещата ще можете да обсъдите настоящата ситуация и бъдещите Ви цели.

2. Създаваме инвестиционен план

Вашият консултант, заедно с екип от експерти, ще структурира индивидуален инвестиционен план, отговарящ на целите и възможности Ви.

3. Стартираме избрания план

Ако нашето предложение Ви хареса и искате да направите следващата крачка, ние планираме стратегически Вашето инвестиционно портфолио и работим с Вас, за да постигнем максимален резултат от Вашите инвестиции.

4. Наблюдаваме прогреса

Организираме регулярни срещи, за да обсъдим и прегледаме Вашето портфолио, да Ви информираме за напредъка Ви и да сме в крак с промените в живота Ви.

Повече време за
истински важните
неща в живота!

Ние помагаме на нашите клиенти да се ориентират в комплексния свят на инвестиционните възможности, за да могат те да се съсредоточат върху нещата, които са най-важни за тях в живота.

Бъдете няколко крачки по-близо до своята финансова независимост.

Нашата основна цел е да Ви помогнем да я постигнете.

This is a staging enviroment