Процес по вписване

Здравейте,

на текущата страница е описан процесът по процеса по регистриране на нови клиенти. Следвайте стъпките, като накрая Вие ще бъдете успешно регистриран.

1. Въпросник

Установяване на самоличност.

2. Рисков профил

Установяване на рисков профил, произход на средствата, оценка на целесъобразност и декларация за видни политически личности.

3. Избор на фонд и инвестиция

Вид на фонда, в който искате да инвестирате, вид на поръчката, размер на желаната сума за инвестиране, регулярност/честота на вноската, дата на падеж.

Внимание

„Вие можете да подадете поръчките 24/7, но ако заявката е извън времето посочено за приемане на поръчки всеки работен ден от 9:00ч. – 16:00ч., заявката Ви ще бъде обработена на първия работен ден“.

„Потвържденията за записване се изпращат по имейл посочен от клиента, освен в случаите, когато изрично е посочено че иска да я получи лично в офис на дружеството.“

This is a staging enviroment