ДФ Трейшън Алтернативен Доход

Когато стабилността среща растежа.

Нашият договорен фонд за привилегировани акции ДФ “Трейшън – Алтернативен доход” предлага балансиран инвестиционен подход.

Фондът е изцяло фокусиран върху привилегированите акции, известни със своите регулярни дивиденти и намалена пазарна волатилност, фондът е създаден за инвеститори, които търсят както доход, така и запазване на капитала.

Всяка акция се анализира и оценява внимателно, за да сме сигурни, че отговаря на нашите критерии и стандарти за финансова стабилност и надеждност на дивидентите. Чрез стратегическа диверсификация и доказани инвестиционни модели ние се стремим да предоставим постоянна доходност, като приоритизираме защитата на първоначалната инвестиция.

Портфолио мениджъри

Людмил Людмилов

Людмил Людмилов

Рисков Профил

Риск и Доходност

Разпределение на активите

Детайли за ФОНДА

НСА на дял:

10.0000 EUR

Цена за покупка на дялове

10.0100 EUR

Цена за продажба на дялове преди 1г.

10.0300 EUR

Цена за продажба на дялове след 1г.

10.0100 EUR

НСА на фонда

XXX EUR

ISIN код на фонда

BG9000003236

Страна на регистрация

България

Валута на фонда

EUR

Дата на публичното предлагане

24/11/2023

Минимална инвестиция

100 EUR

Тип фонд

отворен тип фонд (UCITS)

Фокус на фонда

фиксирана доходност

Спестовен план минимална инвестиция

25 EUR

Кумулативно представяне (%)

[wpdatachart id=5]

1 година

1 година

3 година

от 10/06/2023

Фонд

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Кумулативно представяне (%)

Среден купон (%):

Среден рейтинг на
компанията-издател:

Годишно стандартно отклонение (%):

Максимален спад на годишна база (%):

Коефицент на Шарп:

Такса управление: 1.30% (от средногодишната НСА)

Такса за емитиранане на дялове: 0.10%

Такса за обратно изкупуване преди 1г: 0.30%

Такса за обратно изкупуване след 1г.: 0.10%

Документи на ФОНДА

This is a staging enviroment